Solo
Ogniotop Sp. z. o.o.

Królik 44B
21-400 Łuków

Tel. 603 888 880
Email: biuro@ogniotop.pl
           artur.gawronski@ogniotop.pl
© Ogniotop  Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

STAŁA OBSŁUGA BHP

Firma OGNIOTOP Sp. z.o.o.
oferuje kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

Stałą obsługę w zakresie BHP i PPOŻ.
Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów BHP, opracowanie wewnętrznych przepisów regulujących zagadnenia warunków pracy w zakresie BHP, prowadzenie niezbędnej dokumentacji wewnętrznej itd.

Przeprowadzanie szkoleń wstępnych, instruktażowych i okresowych

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

z wypadków przy pracy

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
Na podstawie obowiązujących przepisów od 1 stycznia 2004 roku weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi pracodawca ma obowiązek samodzielnego wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyznaczenie do nich pracownika pod warunkiem że pracodawca lub pracownik spełniał kwalifikację tej służby. W przeciwnym wypadku nadzór BHP może zostać powierzony zewnętrznym specjalistom (artykuł 237 11 Kodeksu pracy).
Korzyści wynikające ze stałej obsługi

Obniżenie kosztów - zatrudnienie zewnętrznych ekspertów to mniejsze wydatki, niż w przypadku stworzenia takiego stanowiska wewnątrz firmy.

Stały dostęp do specjalistów
- zespół firmy tworzy trzon składający się z kilku specjalistów co pozwala na obsługę firmy w sposób ciągły do wykwalifikowanych fachowców.
W zakresie stałej obsługi proponujemy

Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP
z rozszerzeniem zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pomocy przedmedycznej.

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów w zakresie BHP i PPOŻ w tym także wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz przygotowywanie na ich podstawie protokołów dla Właściciela firmy.

Reprezentowanie Firmy przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Państwową Strażą Pożarną.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

SZKOLENIA BHP

Zgodnie przepisami Kodeksu Pracy każdy pracodawca ma obowiązek przeszkolić pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przed dopuszczeniem go do pracy. Zarówno pracodawca jak i pracownicy muszą mieć świadomość niebezpieczeństw, które mogą pojawić się podczas wykonywania codziennych obowiązków.
 
Oferujemy przeprowadzenie następujących szkoleń BHP:

Szkolenie wstępne, zwane „instruktażem ogólnym” przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających prace,

Szkolenie okresowe - szkolenie to odbywają:

Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,

Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji

Pracownicy administracyjno-biurowi (np. nauczyciele, pracownicy administracji publicznej) i inni niewymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkie szkolenia mogą być organizowane u klienta lub w siedzibie naszej firmy. Prowadzimy szkolenia z wykorzystaniem nowoczesnych prezentacji i sprzętu audiowizualnego.
Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Strażą Pożarną.
Uczestnictwo w trakcie kontroli
organów prowadzących nadzór nad tymi warunkami w zakładzie pracy.
Organizowanie badań środowiska pracy, a także wdrażanie ochrony pracowników przed warunkami i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
Opiniowanie i wparcie przy wdrażaniu nowych planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy w zakresie BHP i PPOŻ.
Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
Sporządzanie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków
przy pracy oraz przygotowywanie w pełnym zakresie dokumentacji w przedmiotowej sprawie.
Prowadzenie rejestrów dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, jak również wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

SZKOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAWOWEJ

SZKOLENIE W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

W ramach szkoleń BHP oraz na postawie indywidulanych potrzeb klienta prowadzimy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeznaczone są dla osób indywidualnych, wyspecjalizowanej grupy zawodowej oraz pracowników wyznaczonych w firmie do udzielania pierwszej pomocy  -  zgodnie z art 209¹ § 1 pkt.2 Kodeksu Pracy.
W ramach szkoleń BHP oraz na postawie zdefiniowanych potrzeb klienta prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia organizujemy dla klientów indywidualnych, firm oraz wyspecjalizowanych służb pełniących zadania w ramach Formacji Obrony Cywilnej Kraju oraz Krajowego Systemu Ratowniczego. W tym celu szkolenia organizujemy w formie zajęć teoretycznych i poligonowych z wykorzystaniem najnowszego sprzętu i rozwiązań.
 
ogniotop, o firmie, link do strony o nas,
BEZPIECZEŃSTWO W ZASIĘGU RĘKI